Skip to content

Notifications
Clear all

[Sticky] Yêu cầu khi sử dụng, chia sẻ tài liệu của MME  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
18/01/2017 3:36 am  

Các thông báo chung về việc chia sẻ tài liệu của MME

Chào mừng và cảm ơn bạn đã sử dụng website doc.mme.vn!

Website doc.mme.vn (gọi tắt là Forum) là sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ MME Việt Nam (gọi tắt là MME), địa chỉ chính thức tại:  http://www.mme.vn .

Các tài liệu do MME chia sẻ (gọi tắt là Tài liệu, phân biệt với các tài liệu do quý vị tự đăng tải) tại Forum là những tài liệu do MME tự bỏ kinh phí và nhân lực để biên soạn hoặc biên dịch.
Các nội hình ảnh, chữ viết,… sử dụng trong các Tài liệu là sở hữu của MME và đã được đăng ký với cơ quan quản lý.

Nếu trong các Tài liệu có sử dụng hình ảnh, nội dung chữ của bên thứ ba, MME sẽ ghi rõ link nguồn. Nếu quý vị phát hiện trong Tài liệu có bất cứ nội dung hình ảnh, chữ nào vốn thuộc về bên thứ ba nhưng chưa được ghi nguồn, xin vui lòng phản hồi tại địa chỉ kinhdoanh.mme@gmail.com. Chúng tôi sẽ bổ sung nguồn ngay, thông cáo xin lỗi nhanh nhất có thể và chịu trách nhiệm (nếu có).

MME đồng ý và khuyến khích tất cả mọi cá nhân, tổ chức sử dụng một phần hoặc toàn bộ những Tài liệu này cho bất kỳ mục đích nào một cách miễn phí với các điều kiện:

  • Tôn trọng chủ sở hữu MME: phải để nguồn ở cuối bài viết với nội dung:”Nguồn: www.mme.vn“. Nếu Tài liệu được chia sẻ trên trang mạng điện tử hoặc ấn phẩm có thể để link thì trong nội dung này phải để link tới địa chỉ  http://www.mme.vn .
  • Tôn trọng tính nguyên bản của Tài liệu: không được sử dụng bất cứ biện pháp chỉnh sửa nào đối với các nội dung chữ và hình ảnh trong các Tài liệu.
  • Thông báo cho MME: thông báo cho MME biết toàn bộ hoặc phần nào của Tài liệu đã được trích dẫn, sử dụng ở đâu (ấn phẩm in hoặc các trang điện tử nào…) bằng cách gửi thông tin trên tới email: kinhdoanh.mme@gmail.com

Khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên, việc sử dụng các Tài liệu này của quý vị mặc định đã được MME đồng ý.

MME xin cám ơn nếu quý vị đồng ý thực hiện các yêu cầu trên.

MME kính đề nghị quý vị nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào khác không phải MME chia sẻ một phần hoặc toàn bộ các Tài liệu này nhưng không thực hiện đủ một phần hoặc toàn bộ các điều kiện trên, vui lòng báo cho MME biết bằng một trong các cách:

Chúng tôi rất cảm ơn và sẽ có hậu tạ!


Quote
Share: