Skip to content

Notifications
Clear all

Cài đặt thư viện cho Arduino  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
18/01/2017 5:37 am  

Các thư viện mã nguồn mở được dùng rất thường xuyên khi lập trình cho Arduino. Để cài thư viên cho Arduino có nhiều cách, sau đây là cách cài đặt thủ công, đảm bảo thành công 100% 

Để cài đặt thư viện cho Arduino thủ công cần thực hiện qua các bước:

  • Tìm và download thư viện
  • Cài đặt thư viện
  • Kiểm tra, mở ví dụ mẫu...

Tìm và download thư viện:
Các thư viên để Arduino sử dụng được với các cảm biến, môđun chức năng... có rất nhiều trên internet. Thông thường được chia sẻ và đặt ãm nguồn tại trang Github.com.
Để tìm các thư viện cần thiết, các bạn tìm Google với từ khóa "xxx arduino library" và chọn các kết quả của trang github.com.

Trong trang github vừa tìm được, click download toàn bộ mã nguồn của thư viện về như sau:

Giải nén toàn bộ thư mục vừa tải về vào "Documents\Arduino\libraries\thư mục của thư viện" (cả Windows và MAC đều tương tự).

Lưu ý rằng theo như hình trên, phải copy theo cấu trúc: trong thư mục Documents\Arduino\libraries có thư mục chứa thư viện. Ngay trong thư mục này chứa các file *.h, *.cpp là các mã nguồn của thư viện. Nếu làm sai cấu trúc thư mục, Arduino sẽ không nhận diện được thư viện mới copy.

Kiểm tra, mở ví dụ mẫu...:
Sau khi copy xong, tắt toàn bộ cửa sổ Aruduino và mở lại.
Kiểm tra các ví dụ mẫu của Arduino để xem có thư viện mới như hình sau:

Done!


Quote
Share: