Skip to content

Notifications
Clear all

Môđun I2C LCD cho Arduino  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
18/01/2017 5:44 am  

Môđun LCD I2C cho Arduino dùng để điều khiển hiển thị dữ liệu lên các màn hình 16x2; 16x4; 20x4;... thông qua giao tiếp I2C.
Ưu điểm khi dùng môđun LCD I2C:

 • Chỉ cần 2 chân tín hiệu (SDA và SCL) để truyền dữ liệu cần hiển thị từ Arduino tới LCD thay vì 7 chân như khi kết nối trực tiếp LCD với Arduino
 • Có thể hiển thị đồng thời tới 8 (hoặc hơn) các LCD mà vẫn chỉ cần 2 chân tín hiệu nếu trên

Nhược điểm khi dùng môđun LCD I2C:

 • Việc truyền nhận dữ liệu từ Arduino tới các môđun LCD có thể bị gián đoạn khi thực hiện các ngắt (Interrupt)

Để sử dụng môđun LCD I2C cần thực hiện các bước:

 • Kết nối môđun LCD I2C với LCD
 • Kết nối môđun LCD với Arduino
 • Tìm địa chỉ và/hoặc thay đổi địa chỉ của môđun LCD I2C
 • Sử dụng thư viện Arduino cho môđun LCD I2C
 • Các thao tác điều chỉnh khác

Kết nối môđun LCD I2C với LCD:
Hàn/cắm môđun LCD I2C với mnf hình LCD theo hướng như hình dưới:

Kết nối môđun LCD với Arduino:

 • Nối chân VCC với chân 5V trên Arduino
 • Nối chân GND với GND trên Arduino
 • Nối các chân SDA và SCL trên môđun LCD I2C với các chân SDA và SCL tương ứng trên Arduino. Để tra các chân trên Arduino các bạn xem tại đây: link

Tìm địa chỉ và/hoặc thay đổi địa chỉ của môđun LCD I2C:
Mỗi môđun LCD I2C có một địa chỉ dùng để giao tiếp giữa Arduino và các môđun khác. Địa chỉ này được tạo ra từ nhà sản xuất.

Tìm địa chỉ của môđun LCD I2C:

 • Kết nối môđun LCD I2C với Arduino như chỉ dẫn phía trên. Sau đó sử dụng chương trình để kiểm tra địa chỉ của môđun LCD I2C: download
 • Upload chương trình trong link vừa nêu trên vào Arduino
 • Mở Terminal của Arduino (Ctrl + Shift + M) với tốc độ Baudrate 9600.
 • Nếu truyền nhận dữ liệu giữa Arduino và môđun LCD I2C thành công, sẽ có thông báo địa chỉ của môđun LCD I2C đang kết nối. Ví dụ 0x3F; 0x27...

Thay đổi địa chỉ của môđun LCD I2C:
Trên môđun LCD I2C có 3 cặp tiếp điểm (jump) đặt tên là A0, A1, A2 như hình sau:

Mặc định các jump này để trống. Chỉ cần hàn (thiếc) bất kỳ một, hai hay cả ba jump A0, A1, A3 sẽ làm thay đổi địa chỉ của môđun LCD I2C. Các địa chỉ mới này tương ứng với các cách hàn/không hàn các jump A0, A1, A2.
Như vậy mỗi một môđun LCD I2C có thể có 8 địa chỉ khác nhau. Thông thường bằng cách thay đổi địa chỉ này, có thể dùng Arduino để hiển thị dữ liệu lên 8 môđun LCD I2C có địa chỉ khác nhau đó.

Sử dụng thư viện Arduino cho môđun LCD I2C:
Thư viện có thể download tại đấy: download hoặc tìm trên internet.
Cài đặt thư viện cho Arduino, có thể xem tại đây: link
Để kiểm tra, các bạn dùng ví dụ Hello World như hình trên.
Để điều chỉnh độ tương phản của màn hình LCD, xoay biến trở trên môđun LCD I2C.


Quote
Share: