Skip to content

Kích thước giá kẹp trục trơn (dòng SK và SHF)  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:4 years  ago
Posts: 60
18/01/2017 5:54 am  

SHF8:

  • Ký hiệu SHF8
  • Đường kính trục 8 mm
  • W 43 mm
  • L 10 mm
  • T 5 mm
  • F 24 mm
  • G 20 mm
  • B 32 mm
  • S 5.5 mm
  • Bulông siết M4
Edited: 2 years  ago

ReplyQuote
(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:4 years  ago
Posts: 60
26/03/2018 11:02 am  

Các giá đỡ SHF khác có thể tra theo kích thước sau:

 


ReplyQuote
(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:4 years  ago
Posts: 60
26/03/2018 11:04 am  

Kích thước SK8, 10, 12,...


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register