Skip to content

Notifications
Clear all

Kích thước, ký hiệu các ổ bi thông thường  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
18/01/2017 6:55 am  

Các ổ bi thường sẽ được tổng hợp kích thước danh nghĩa, kích thước lắp ghép, thông số tải trọng... trong thư mục sau:

https://www.dropbox.com/sh/qsyjlbs75xqod70/AACPAOAKuXKr4J7nGPnZMS_wa?dl=0

 


Quote
Share: