Skip to content

In/out với NodeMcu  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
18/01/2017 3:32 am  

NodeMcu 1.0 có các chân In/Out đánh số từ D0 - D10 như hình trên. Lưu ý mức 1 của các chân In/Out là 3.3V. 
Lập trình In/Out cho NodeMcu trên Arduino rất đơn giản và không khác gì so với các board Arduino khác.
Tên của các chân In/Out được ký hiệu từ D0 tới D10. Riêng chân D0 có thể dùng điều khiển một đèn led bố trí sẵn trên mạch (builtin led) nên còn có thể được gọi bằng ký hiệu BUILTIN_LED.

 
Sơ đồ kết nối chân D0 (GPIO16) với đèn led bố trí sẵn trên board NodeMcu

Trong hình trên, chú ý điện trở R10 (0 Ohm) mặc định không được hàn sẵn trên board. Người dùng phải tự hàn R10 (nói cách khác là nối thông mạch vì R10 = 0) khi cần sử dụng chế độ Sleep của NodeMcu.

Ví dụ chức năng Out:


Ví dụ sử dụng chân D0 điều khiển led

Như chương trình trên, led trên NodeMcu sẽ sáng 1 giây, tắt 0.1 giây theo chu kỳ.

Ví dụ chức năng In:


Ví dụ sử dụng chức năng In ở chân D3 và Out ở chân D0

Như chương trình trên, led trên NodeMcu sẽ sáng hoặc tắt khi trạng thái chân D3 bằng 1 (3.3V) hoặc bằng 0 (0 V) tương ứng.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register