Skip to content

Notifications
Clear all

Căn chỉnh máy in 3D Delta bằng tay  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
09/01/2018 9:57 am  

Các máy in 3D Delta sau khi lắp ráp cần phải được căn chỉnh các thông số hình học trước khi in nhằm đảm bảo quá trình gia công thành công và độ chính xác của sản phẩm.

Trong quá trình sử dụng máy in, các kích thước hình học có thể bị thay đổi do nhiều nguyên nhân, khi đó cần phải tiến hành lại các bước hiệu chỉnh nêu trên.

MME viết và gửi tới bạn đọc, khách hàng hướng dẫn căn chỉnh máy in 3D Delta bằng tay. Các phần hiệu chỉnh sẽ dần được đăng tải theo thời gian.

Trân trọng!

ps: bạn đọc và quý khách nếu muốn sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung ghi trong tài liệu nà, xin vui lòng liên hệ trước với MME.

Cảm ơn.

Link download:  https://www.dropbox.com/s/l2cnsj6627jhuai/C%C4%83n%20ch%E1%BB%89nh%20Delta%20b%E1%BA%B1ng%20tay.pdf?dl=0


Quote
Share: