Skip to content

[Sticky] Hướng dẫn sử dụng chung máy in 3D  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
18/01/2017 5:28 am  

Tài liệu này là bao gồm các hướng dẫn cho các bước từ Xử lý thiết kế 3D trên máy tính tới thao tác in 3D trên máy in 3D của MME. Đây là các bước cơ bản nhất, bất cứ quá trình in 3D nào cũng đều thực hiện qua các bước này.

Link download


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register