Skip to content

Hướng dẫn thiết lập Repetier Host  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 59
18/01/2017 2:56 am  

Repetier Host là giải pháp phần mềm tất cả trong một cho máy in các máy in 3D Reprap, bao gồm các chức năng kiểm tra mô hình 3D, tạo Gcode (slicer), điều khiển và theo dõi máy in khi vận hành.
Quý khách có thể download phần mềm Repetier Host phiên bản dành cho HĐH windows (Repetier-Host Windows) theo link sau: Download
! Hướng dẫn sau đây sử dụng cho Repetier Host và các máy in Reprap sử dụng firmware Marlin/Sprinter/Repetier 
Các bước thiết lập Repetier Host trong bài hướng dẫn này gồm có: thiết lập máy in 3D và thiết lập Slicer.

Thiết lập máy in 3D:
Sau khi cài và khởi động Repetier Host (gọi tắt là RH), vào menu “Config”->”Printer Settings” để thiết lập máy in.
Trong cửa sổ Printer Settings, tại tab Connection thiết lập như hình sau:

  • Castersian_exp1: tên của máy in do người dùng tự đặt.
  • COM4: tên cổng COM kết nối nữa máy tính và mạch điều khiển (Arduino Mega 2560). Để biết máy tính đang kết nối với máy in qua cổng COM nào, vào mục Device Manager của máy tính để xem.
  • Các thiết lập khác để mặc định.

Trong tab Printer thiết lập như hình sau:

Trong tab Extruder thiết lập như hình sau:

 

  • Diameter (0.4) là đường kính lỗ đùn nhựa. Đường kính lỗ được ghi trên đầu đùn nhựa (vd: 40 thì đường kính là 0.4 mm).

Trong tab Printer Shape, thiết lập kích thước và vị trí bàn nhiệt như hình sau:

  • Printer Type: hình dáng của bàn nhiệt. Classic Printer – Kiểu vuông truyền thống (Prusa i3, Mendel…); Rostock Printer – Kiểu tròn (Delta,…)
  • Home X (Y, Z): Vị trí đặt trục X, Y, Z
  • X(Y)min, X(Y) max): Kích thước bàn nhiệt
  • Print Area (Width, Depth, Height): Kích thước in tối đa theo phương X, Y, Z.

Các tab khác có thể để giá trị mặc định. Sau khi thiết lập mấy in xong chọn Apply/OK.

Thiết lập Slicer
RH tích hợp hai bộ công cụ dùng để cắt vật in (slicer) là Cura Engine và Slic3r.
Để thiết lập Slicer, ngoài màn chính, chọn tab Slicer:

  • Slicer: chọn slicer muốn sử dụng (Cura Engine hoặc Slic3r)

Sau khi chọn xong Slicer, click Configuration để thiết lập Slicer vừa chọn. 

----------------
Để điều chỉnh các thông số hoạt động của các slicer CURA và SLIC3R, các bạn đọc các bài hướng dẫn sau:
- CURA: link
- SLIC3R: link


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register