Skip to content

Notifications
Clear all

Bản vẽ máy in 3D delta  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
25/07/2017 11:41 am  

Chi tiết bạn đọc xem tại đây:  https://www.thingiverse.com/thing:2451551

Bạn đọc download file STEP, sau đó mở bằng phần mềm hỗ trợ (ví dụ SolidWork). Sau khi mở xong, save lại sẽ thu được bản vẽ assemble để có thể chỉnh sửa theo ý thích.

Về firmware, bạn đọc có thể xem hướng dẫn tại đây:  http://doc.mme.vn/tai-lieu-xay-dung-may-in-3d-cnc-laser/thiet-lap-firmware-repetier-cho-may-in-3d-delta/

Khi sử dụng tài liệu này, vui lòng đề nguồn www.mme.vn bạn nhé.


Quote
(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined: 4 years ago
Posts: 60
25/07/2017 11:45 am  

Về firmware, bạn đọc xem hướng dẫ tại đây:  http://doc.mme.vn/tai-lieu-xay-dung-may-in-3d-cnc-laser/thiet-lap-firmware-repetier-cho-may-in-3d-delta/


ReplyQuote
Share: