Skip to content

Cài firmware dạng file hex cho mạch điều khiển máy in 3D, CNC, laser,...  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
09/03/2017 2:49 am  

Đối với trường hợp các máy in 3D, CNC, laser,... được cung cấp firmware điều khiển ở dạng file hex, để nạp firmware cho mạch điều khiển (tương tự Arduino) có thể dùng phần mềm Xloader như sau:

Bước 1:

Download phần mềm XLoader để nạp trực tiếp file hex vào Arduino UNO: download

Bước 2:

Cài đặt driver cho mạch điều khiển Arduino. Cách cài driver tốt nhất là download và cài đặt IDE của Arduino.

Bước 3:

Kết nối m với máy tính, mở phần mềm XLoader, chọn file hex (firmware cần cài đặt), chọn loại mạch điều khiển:

  • Với các máy in 3D, mạch điều khiển thường là Mega 2560
  • Với máy CNC, laser, mạch điều khiển thường là UNO hoặc Mega 2560.

Chọn cổng COM ứng với mạch điều khiển, chọn Baud rate 115200 như hình dưới. Sau đó click Upload.

Sau một vài cho tới vài chục giây, phần mềm XLoader sẽ có thông báo Upload firmware thành công vào mạch điều khiển.


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register