Skip to content

Hướng dẫn sử dụng TB6600  

  RSS

(@lehoanglong)
Trusted Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 60
23/01/2017 4:14 pm  

 

Bạn đọc có thể xem các thông số kỹ thuật, hướng dẫn ghép nối, sử dụng và điều chỉnh các thông số hoạt động của Mạch điều khiển động cơ bước TB6600 tại link sau:

Download

Đối với Mạch điều khiển động cơ bước TB6560, cách sử dụng cũng tương tự.

Edited: 3 years  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register